Home
      Radio FM 96.75
      Webboard
      Data
      Quotation
      Performance
      Contact Us


 


Dj เล็ก โบราณ

---------


DJ เด็ก เป๊ก, ปุ่น, ไปป์

---------


Dj รุ่ง-ป้าวัน

---------


Dj พิพัฒน์

---------


อ.โช

---------


Dj ปุ้ม

---------


3BB

---------

 

 

http://www.chotipat.com

ลองคลิกดูได้ครับ

 

 

www.chotipat.com

ลองเข้าชมได้ครับ 

 

สถาบันพัฒนาและส่งการทำงานเป็นทีม Siam WalkRally โดย อาจารย์ โช ( เจ้าเก่า ) SiamWalkRally.com
 

ทีมงาน MrWalkRally และ Siam WalkRally ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม

www.siamwalkrally.com และ www.mrwalkrally.com

โดยทีมงานหวังว่า ทีมงานของเราจะสามารถรับใช้ท่านและองค์กรของท่าน ในเรื่อง เกี่ยวกับ การพัฒนาทีมงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมุ่งเน้นให้ทีมงานมีเป้าหมายของการทำ งานในทิศทางเดียวกัน สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำานึกในการทำงาน ฯลฯ โดยทีมงานยังหวังไว้อีก ว่าการรับใช้ท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในWeb หรีอการได้พูดคุยกับท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านและองค์กร ทีมงาน Siam WalkRally จะรับใช้ท่านเต็มความสามารถ และประสพการณ์ คุยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สถานที่ จำนวนวัน รูปแบบ เน้นวิชาการ หรือสนุกสนาน แบบ learning by doing ที่สำคัญเรื่องงบประมาณ

 "ในราคาสบายๆที่คุยกันได้ทุกรูปแบบ "

 

ส่วนของรายการวิทยุ fm 96.75 มหาชัย

สำหรับท่านที่เข้ามาเพื่อสัมผัสกับสุขและความบันเทิงในรูปแบบของเสียงเพลงจากการจัด รายการสดในช่วง 05.30-22.00 ของทุกวัน ที่สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96.75 มหาชัย เชิญท่าน "คลิก"

ที่รูปไมค์ fm 96.75 Mhz.

 

กับงานฝึกอบรม

 http://www.chotipat.com

องค์กรท่านเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหม?

• บุคลากรไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กร ( ไม่มีความภาคภูมิใจในองค์กร )

• บุคลากรขาดการประสานงานที่ดีและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร ( ไม่ถูกกันหรือเก่งคนเดียวทำงานเป็นทีมไม่เป็น )

• บุคลากรไม่ค่อยตั้งใจทำงานและไม่ตั้งใจเรียนรู้งานเพิ่มเติม ( ขี้เกียจ )

• บุคลากรไม่มีความเสียสละ ( ทั้งกับเพื่อนและองค์กร )

• พนักงานขายไม่รู้จะขายอย่างไร
 
• การพูดต่อหน้าที่ประชุมหรือชุมชน ( ไม่รู้หลักการ ประหม่า )

• พาสมาชิกไปเที่ยวประจำปีเปลืองงบประมาณสนุกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้อะไร ( ใช้กิจกรรมของเราสนุกและแก้ปัญหาในองค์กรได้ )

• งบประมาณทำฝึกอบรมน้อยทำในสถานที่ของตัวเองหรือที่ใกล้ๆใช้งบน้อยๆได้หรือเปล่า ( ปรึกษาได้ )
 
      ฯลฯ

และปัญหาอื่นๆอีกมากมายภายในองค์กรท่านให้www.mrwalkrally.comได้รับใช้และช่วยท่านแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการทำฝึกอบรมและกิจกรรมWalkRally
ในบรรยากาศสบายๆที่สามารถคุยกันได้ทุกรูปแบบ
 
เรารับใช้ท่านได้ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านงานฝึกอบรม

 


 
www.siamwalkrally.com  by : Mr.Cho ( เจ้่าเก่า )
 Contact :  mr_chotipat@hotmail.com Tel: 081-8134848

รวมถึง www.Fm9675.com  &  www.MrWalkRally.com

 


web statistic